Yatırım Alanları:

         Yatırım alanları, aşağıda ki grafikte de görüleceği üzere dört ana dala yayılacaktır ve likit sermayenin %10’u risk karşılama payı olarak ayrıldıktan sonra kalanı yatırıma yönlendirilecektir.  

 Yatırım Alanı 1:   Asa projelerinde kullanılacak olan oran %40 

 • Şehir Otelleri
 • Alış veriş ve Lojistik merkezleri
 • Okul, hastane ve yaşlı yurtları

 Yatırım Alanı 2:  Gayrimenkul projelerinde ve inşaat yapımında kullanılacak oran 20% 

 • Şehir Otelleri
 • Alış veriş ve Lojistik merkezleri
 • Okul, hastane ve yaşlı yurtları 

Yatırım Alanı 3:   İnşaatı devam eden Gayrimenkul ortaklıklarında kullanılacak oran %20 

 • Şehir Otelleri
 • Alış veriş ve Lojistik merkezleri
 • Okul, hastane ve yaşlı yurtları 

Yatırım Alanı 4:   Diğer yatırımlara yönelik oran %20 

 • Şehir Otelleri
 • Alış veriş ve Lojistik merkezleri
 • Okul, hastane ve yaşlı yurtları