Önsöz / Kadro:

                Bu proje, Alman Mali Piyasası ve Türkiye Gayrimenkul Piyasası’nı yıllardır, dikkatle takip eden ve bu piyasalarda önemli mevkilerde, başarılı görevlerde bulunmuş uzman bir ekip tarafından büyük bir itina ile hazırlanmış ve gene aynı kişiler tarafindan yönetilecektir.