Fiyatlandırma:

            Konum, yapısal özellikler, faaliyet alanı ve sektörel farklılıkların yanı sıra farklı yapı malzemelerinden kaynaklanan maliyet değişiklikleri nedeniyle bu aşamada fiyatlandırmaya ilişkin detay belirtilmemiştir. Ancak, alacağımız ve inşa edeceğimiz tüm gayrimenkuller çağdaş şehircilik anlayışına uygun, modern mühendislik ve mimariye sahip, çağdaş teknolojiyle donatılmış, çevre ve görüntü kirliliğini önleyici standartlara haiz olacaklardır. 

            Pazarlama:

            Gayrimenkullerin alımı veya inşaatı tamamlandıktan sonra ya satılacak, ya da kendi bünyemizde işletilecek veya diğer özel veya tüzel kişilere kiralanabilecektir. 

            Dünyanın her kesiminden oluşacak ortaklarımıza ve müşterilerimize internet, Ulusal ve Uluslararası basın yayın organları aracılığıyla ulaşılacaktır.