Avrupa Birliği Güvencesi:

             Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti var gücüyle Avrupa Birliğine tam üye olabilmek için çalışmakta ve Avrupa Birliği Kriterlerine uyum sürecini tamamlamak için çaba göstermektedir.

            Bu kriterler içerisinde yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilerin mülkiyet haklarının korunması, dokunulmazlığı ve sürekliliğinin sağlanması da yer almaktadır. Bu durum, günümüz Türkiye’sinde yabancı yatırımcılar için büyük bir şans oluşturmaktadır.

            Yabancı yatırımcılara sunulan yatırım desteği ve teşvikler ise Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana, ilk kez bu kadar cazip hale getirilmiştir. Günümüzde en fazla %22 olan gelir vergisi, şirket kurma ve işletme teşvikleri, nakit transferinde ki kolaylıklar bunların başlıca örneklerindendir. Sadece bu gelişmeler dahi, yabancı likit sermayenin Türkiye’de yatırıma dönüştürülmesi ve likit artışı için önemli avantajlardır. 

            Yönetim Güvencesi:

            Yatırım Fonu’nun hem genelinde, hem de alt birimlerindeki tüm operasyonlar Almanya Genel Merkeze bağlı olarak çalışacak ve merkezden koordine edilecek, emlak sektöründe deneyimli kişiler tarafından yürütülerek projeye özgü bir yönetim güvencesi sağlanacaktır.