Projenin Amacı ve Faydaları:

            Projenin amacı, Alman yatırımcıların likit varlıklarını Türkiye’de, özellikle de Gayrimenkul Piyasasında çalıştırarak, gelişmekte olan Gayrimenkul Pazarında dinamik bir pazar payı elde etmek ve güvenilir bir ortamda likit artışı sağlamaktır. Başlıca yatırım alanları önceliklerine göre aşağıda sıralanmıştır: 

  •  Mevcut gayrimenkullerin alımı, satımı ve ticaretini yapmak,
  •  Ticari parselasyon projeleri üretmek ve geliştirmek,
  •  Gayrimenkul projelerini sıfırdan planlamak ve inşaatını gerçekleştirmek,
  •  İnşaatı devam eden gayrimenkul projelerine ortak olmak veya devralmaktır.

            Bu girişimin ana felsefesi ise risk oranını minimize ederek, karlığı maksimize edebilmek için aşağıda öngörülen şekilde yatırım yapmak olacaktır:

  • Karlılık ilkesi temel yatırım politikası olarak görülecektir,
  • Büyüme, asgari ölçülerde ve projenin sürdürülebilirliğini riske etmeksizin gelir artışı sağlayacak şekilde gerçekleştirilecektir,
  • Yatırım riski, sadece gelir fırsatları eksenine orantılı olarak alınacak ve önemli bir etmen olarak değerlendirilecektir.