Pazar ve Pazarlama:

            Türkiye hem ekonomik, hem de toplumsal bazda her gün biraz daha gelişmektedir. Türkiye’nin tam anlamı ile demokratik bir devrim yaşamakta oluşu ve nüfusunun genç oluşu, Türkiye’deki gayrimenkul ihtiyacını her geçen gün, biraz daha artırmaktadır. Özellikle apartman daireleri, evler, toplu konutlar, alışveriş merkezleri, şehir otelleri, lojistik, ticari ve endüstriyel gayrimenkullere talep her geçen gün biraz daha büyümektedir.

            Bu dinamik yapıya endeksli olarak da Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir giderek yükselmekte ve insanların satın alma güçleri de artmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak tüketim ve sermaye mallarına olan talep büyümektedir.

            Bu projenin asıl hedefi de, Almaya’ da konuşlanmış bir kurum olarak, Türkiye Gayrimenkul Piyasasındaki artan yatırım talebini, yine Almanya merkezli yönetim ile karşılamak olacaktır. Türkiye’deki her birim ve bölüm Almanya’daki uzman kadro tarafından yönetilecektir.

            Tüm ticari ve sosyal etkinlikler yazılı ve görsel basın yayın organları ile ticari fuar ve organizasyonların yanı sıra billboardlar aracılığıyla da ilgililere tanıtılacaktır.